Paslaugų teikimo sąlygos

APŽVALGA
Šią svetainę valdo „Deco Lumina“. Visoje svetainėje terminai „mes“, „mes“ ir „mūsų“ reiškia „Deco Lumina“. „Deco Lumina“ siūlo šią svetainę, įskaitant visą informaciją, įrankius ir paslaugas, prieinamas šioje svetainėje jums, vartotojui, su sąlyga, kad sutiksite su visomis čia nurodytomis sąlygomis, sąlygomis, politika ir pranešimais.

Lankydamiesi mūsų svetainėje ir (arba) pirkdami ką nors iš mūsų, jūs dalyvaujate mūsų „Paslaugoje“ ir sutinkate laikytis šių sąlygų („Paslaugos sąlygos“, „Sąlygos“), įskaitant tas papildomas taisykles ir sąlygas bei politiką, į kurias čia yra nuoroda ir (arba) kurią galima rasti hipersaite. Šios paslaugų teikimo sąlygos taikomos visiems svetainės vartotojams, įskaitant vartotojus, kurie yra naršyklės, pardavėjai, klientai, prekybininkai ir (arba) turinio autoriai.

Atidžiai perskaitykite šias paslaugų teikimo sąlygas prieš apsilankydami mūsų svetainėje ar naudodamiesi ja. Prieidami ar naudodamiesi bet kuria svetainės dalimi, sutinkate laikytis šių paslaugų teikimo sąlygų. Jei nesutinkate su visomis šios sutarties sąlygomis, negalite patekti į svetainę ar naudotis jokiomis paslaugomis. Jei šios paslaugų teikimo sąlygos laikomos pasiūlymu, sutikimas aiškiai apribojamas šiomis paslaugų teikimo sąlygomis. Visoms naujoms funkcijoms ar įrankiams, pridėtiems prie dabartinės parduotuvės, taip pat taikomos paslaugų teikimo sąlygos. Šiame puslapyje galite bet kada peržiūrėti naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją. Mes pasiliekame teisę atnaujinti, pakeisti ar pakeisti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų dalį, paskelbdami atnaujinimus ir (arba) pakeitimus savo svetainėje. Jūsų pareiga yra periodiškai tikrinti, ar šiame puslapyje nėra pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimasis svetaine ar prieiga prie jo paskelbus bet kokius pakeitimus reiškia šių pakeitimų priėmimą.

Mūsų parduotuvė yra įsikūrusi „Shopify Inc.“. Jie teikia mums internetinę elektroninės prekybos platformą, leidžiančią jums parduoti savo produktus ir paslaugas.

1 SKIRSNIS. Internetinių parduotuvių sąlygos
Sutikdami su šiomis paslaugų teikimo sąlygomis, jūs patvirtinate, kad esate pilnametis jūsų valstijoje ar provincijoje. gyvenate arba esate pilnametis savo gyvenamojoje valstybėje ar provincijoje ir davėte mums sutikimą leisti bet kuriam iš jūsų nepilnamečių išlaikytinių naudotis šia svetaine.
Negalite naudoti mūsų produktų neteisėtu ar neleistinu tikslu, taip pat naudodamiesi Paslauga nepažeisite jokių savo jurisdikcijos įstatymų (įskaitant, bet neapsiribojant autorių teisių įstatymais).
Jūs neturite perduoti jokių kirminų ar virusų ar bet kokio destruktyvaus pobūdžio kodo.
Pažeidus bet kurią iš Sąlygų ar jas pažeidus, jūsų paslaugos bus nedelsiant nutrauktos.

2 SKIRSNIS - BENDROSIOS SĄLYGOS
Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu atsisakyti bet kokio asmens paslaugų.
Suprantate, kad jūsų turinys (neįskaitant informacijos apie kreditinę kortelę) gali būti perduodamas nešifruotas ir apima (a) perdavimą įvairiais tinklais; ir b) pakeitimus, kad jie atitiktų tinklų ar įrenginių jungimo techninius reikalavimus ir prisitaikytų prie jų. Kreditinės kortelės informacija visada yra užšifruojama perduodant tinklus.
Jūs sutinkate be aiškaus atgaminimo, dauginti, nekopijuoti, neparduoti, neparduoti ir nepanaudoti jokios Paslaugos dalies, Paslaugos naudojimo ar prieigos prie Paslaugos ar bet kokio kontakto svetainėje, per kurią teikiama paslauga. raštiškas mūsų leidimas.
Šioje sutartyje naudojamos antraštės yra įtrauktos tik patogumo sumetimais ir neapribos ar kitaip nepaveiks šių sąlygų.

3 SKIRSNIS - INFORMACIJOS TIKSLUMAS, PILNUMAS IR LAIKOTARPIS
Mes neatsakome, jei šioje svetainėje pateikiama informacija nėra tiksli, išsami ar aktuali. Šioje svetainėje esanti medžiaga pateikiama tik bendrajai informacijai ir ja neturėtų būti remiamasi arba ji turėtų būti naudojama kaip vienintelis pagrindas priimant sprendimus nepasitarus su pirminiais, tikslesniais, išsamesniais ar laiku pateikiamais informacijos šaltiniais. Bet koks pasikliavimas šios svetainės medžiaga yra jūsų pačių rizika.
Šioje svetainėje gali būti tam tikros istorinės informacijos. Istorinė informacija nebūtinai yra naujausia ir pateikiama tik jūsų informacija. Mes pasiliekame teisę bet kada keisti šios svetainės turinį, tačiau neprivalome atnaujinti jokios informacijos savo svetainėje. Jūs sutinkate, kad esate atsakingas už mūsų svetainės pokyčių stebėjimą.

4 SKIRSNIS. PASLAUGŲ IR KAINŲ PAKEITIMAI
Mūsų produktų kainos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.
Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti ar nutraukti Paslaugą (ar bet kurią jos dalį ar turinį).
Mes neatsakome jums ar jokiai trečiajai šaliai už bet kokius paslaugos pakeitimus, kainos pakeitimus, sustabdymą ar nutraukimą.

5 SKIRSNIS - PRODUKTAI ARBA PASLAUGOS (jei taikoma)
Tam tikrus produktus ar paslaugas galima rasti tik internetu per svetainę. Šių produktų ar paslaugų kiekis gali būti ribotas ir juos galima grąžinti arba pakeisti tik pagal mūsų grąžinimo politiką.
Mes dėjome visas pastangas, kad kuo tiksliau parodytume parduotuvėje pasirodančių produktų spalvas ir vaizdus. Mes negalime garantuoti, kad jūsų kompiuterio monitoriaus bet kokios spalvos ekranas bus tikslus.
Mes pasiliekame teisę, bet neprivalome apriboti savo produktų ar paslaugų pardavimus bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai. Šia teise galime naudotis kiekvienu atveju atskirai. Mes pasiliekame teisę apriboti bet kokių mūsų siūlomų produktų ar paslaugų kiekį. Visi produktų aprašymai ar kainodara gali būti keičiami bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo, tik mūsų nuožiūra. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti bet kurio produkto gamybą. Bet koks šioje svetainėje pateiktas bet kokio produkto ar paslaugos pasiūlymas yra negaliojantis, jei tai draudžiama.
Mes negarantuojame, kad bet kokių jūsų įsigytų ar gautų produktų, paslaugų, informacijos ar kitos medžiagos kokybė atitiks jūsų lūkesčius, arba kad bet kokios klaidos Paslaugoje bus ištaisytos.

6 SKIRSNIS - SĄSKAITOS TIKSLUMAS IR INFORMACIJA APIE SĄSKAITĄ
Mes pasiliekame teisę atsisakyti bet kokio užsakymo, kurį pateikiate pas mus. Savo nuožiūra galime apriboti arba atšaukti vienam asmeniui, namų ūkiui ar užsakymui perkamus kiekius. Šie apribojimai gali apimti užsakymus, pateiktus toje pačioje kliento sąskaitoje arba pagal tą pačią kreditinę kortelę, ir (arba) užsakymus, kurie naudoja tą patį atsiskaitymo ir (arba) pristatymo adresą. Jei pakeisime arba atšauksime užsakymą, galime pabandyti jums apie tai pranešti susisiekdami su el. Pašto adresu ir (arba) atsiskaitymo adresu / telefono numeriu, nurodytu užsakymo metu. Mes pasiliekame teisę apriboti arba uždrausti užsakymus, kuriuos, mūsų nuomone, pateikia platintojai, perpardavėjai ar platintojai.

Jūs sutinkate pateikti naujausią, išsamią ir tikslią visų mūsų parduotuvėje įsigytų pirkinių ir sąskaitos informaciją. Jūs sutinkate greitai atnaujinti savo sąskaitą ir kitą informaciją, įskaitant el. Pašto adresą ir kreditinės kortelės numerius bei galiojimo pabaigos datas, kad galėtume užbaigti jūsų operacijas ir prireikus susisiekti su jumis.

Norėdami gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite mūsų grąžinimo politiką.

7 SKIRSNIS - PASIRENKAMI ĮRANKIAI
Mes galime suteikti jums prieigą prie trečiųjų šalių įrankių, kurių mes nei stebime, nei valdome, nei įvedame.
Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes suteikiame prieigą prie tokių įrankių, „kokie yra“ ir „kaip yra“, be jokių garantijų, pareiškimų ar sąlygų ir be jokio pritarimo. Mes neprisiimame jokios atsakomybės, kylančios ar susijusios su jūsų pasirinktų trečiųjų šalių įrankių naudojimu.
Bet koks naudojimasis pasirinktiniais įrankiais, siūlomais svetainėje, yra jūsų pačių rizika ir nuožiūra. Turėtumėte įsitikinti, kad esate susipažinę ir patvirtinę sąlygas, pagal kurias įrankius teikia atitinkamas trečiųjų šalių teikėjas ( s).
Ateityje taip pat galime pasiūlyti naujų paslaugų ir (arba) funkcijų svetainėje (įskaitant naujų įrankių ir išteklių išleidimą). Tokioms naujoms funkcijoms ir (arba) paslaugoms taip pat taikomos šios paslaugų teikimo sąlygos.

8 SKIRSNIS - TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS
Tam tikrame turinyje, produktuose ir paslaugose, pasiekiamose per mūsų paslaugą, gali būti trečiųjų šalių medžiagos.
Trečiųjų šalių nuorodos šioje svetainėje gali nukreipti jus į trečiųjų šalių svetaines, kurios nėra susijusios su mumis. Mes neatsakome už turinio ar tikslumo nagrinėjimą ar vertinimą ir negarantuojame bei neturėsime jokios atsakomybės ar atsakomybės už trečiųjų šalių medžiagą ar svetaines ar bet kokią kitą trečiųjų šalių medžiagą, produktus ar paslaugas.
Mes neatsakome už jokią žalą ar žalą, susijusią su prekių, paslaugų, išteklių, turinio pirkimu ar naudojimu ar kitomis operacijomis, susijusiomis su trečiųjų šalių svetainėmis. Prieš atlikdami bet kokią operaciją, atidžiai peržiūrėkite trečiosios šalies politiką ir praktiką ir įsitikinkite, kad jas suprantate. Skundai, pretenzijos, susirūpinimas ar klausimai dėl trečiųjų šalių produktų turėtų būti nukreipti trečiajai šaliai.

9 SKIRSNIS - VARTOTOJŲ PASTABOS, ATSILIETIMAI IR KITI PATEIKIMAI
Jei mums paprašius, jūs siunčiate tam tikrus konkrečius darbus (pavyzdžiui, konkurso darbus) arba be užklausos iš mūsų siunčiate kūrybines idėjas, pasiūlymus, pasiūlymus, planus ar kitą medžiagą, tiek internete, tiek el. paštu, paštu ar kitu būdu (bendrai - „komentarai“), jūs sutinkate, kad bet kuriuo metu galime be jokių apribojimų, redaguoti, kopijuoti, skelbti, platinti, versti ir kitaip bet kokioje terpėje naudoti bet kokius mums perduodamus komentarus. Mes neprivalome ir neprivalome (1) konfidencialiai teikti komentarų; 2) sumokėti kompensaciją už visas pastabas; arba 3) atsakyti į visas pastabas.
Mes galime, bet neprivalome stebėti, redaguoti ar šalinti turinio, kuris, savo nuožiūra, yra neteisėtas, įžeidžiantis, grasinantis, šmeižikiškas, šmeižikiškas, pornografinis, nepadorus ar kitaip prieštaraujantis ar pažeidžiantis bet kurios šalies intelektinę nuosavybę ar šias paslaugų teikimo sąlygas.
Sutinkate, kad jūsų komentarai nepažeis jokių trečiųjų šalių teisių, įskaitant autorių teises, prekės ženklą, privatumą, asmenybę ar kitas asmenines ar nuosavybės teises. Jūs taip pat sutinkate, kad jūsų komentaruose nebus šmeižikiškos ar kitaip neteisėtos, įžeidžiančios ar nešvankios medžiagos, be to, joje nėra kompiuterio viruso ar kitos kenkėjiškos programos, kuri galėtų kaip nors paveikti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės veikimą. Negalite naudoti melagingo el. Pašto adreso, apsimesti kitu asmeniu ar savęs ar kitaip klaidinti mus ar trečiąsias šalis dėl komentarų kilmės. Tik jūs esate atsakingas už bet kokius jūsų pateiktus komentarus ir jų tikslumą. Mes neprisiimame jokios atsakomybės ir neprisiimame atsakomybės už jūsų ar bet kurios trečiosios šalies paskelbtus komentarus.

10 SKIRSNIS - ASMENINĖ INFORMACIJA
Asmeninės informacijos pateikimą parduotuvėje reglamentuoja mūsų privatumo politika. Norėdami peržiūrėti mūsų privatumo politiką.

11 SKIRSNIS - KLAIDOS, NETikslumai ir praleidimai
Kartais mūsų svetainėje ar tarnyboje gali būti informacijos, kurioje yra spausdinimo klaidų, netikslumų ar praleidimų, kurie gali būti susiję su produktų aprašymais, kainodara, akcijomis, pasiūlymais, produktais siuntimo mokesčiai, tranzito laikas ir prieinamumas. Mes pasiliekame teisę ištaisyti bet kokias klaidas, netikslumus ar praleidimus ir pakeisti ar atnaujinti informaciją arba atšaukti užsakymus, jei bet kokia Tarnyboje ar bet kurioje susijusioje svetainėje esanti informacija yra netiksli bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo (įskaitant po to, kai pateikėte užsakymą) .
Mes neprisiimame įsipareigojimų atnaujinti, taisyti ar patikslinti informaciją apie paslaugą ar bet kurią susijusią svetainę, įskaitant, be apribojimų, informaciją apie kainas, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai. Nenurodžius jokios nurodytos atnaujinimo ar atnaujinimo datos, taikytos Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje, reikėtų nurodyti, kad visa Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje esanti informacija buvo pakeista ar atnaujinta.

12 SKIRSNIS. DRAUDŽIAMI NAUDOJIMAI
Be kitų paslaugų teikimo sąlygose nurodytų draudimų, jums draudžiama naudoti svetainę ar jos turinį: ( a) bet kokiu neteisėtu tikslu; b) paraginti kitus atlikti ar dalyvauti neteisėtuose veiksmuose; (c) pažeisti bet kokius tarptautinius, federalinius, provincijos ar valstijų reglamentus, taisykles, įstatymus ar vietos potvarkius; (d) pažeisti ar pažeisti mūsų intelektinės nuosavybės teises ar kitų intelektinės nuosavybės teises; e) priekabiauti, piktnaudžiauti, įžeidinėti, kenkti, šmeižti, šmeižti, niekinti, gąsdinti ar diskriminuoti dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, etninės priklausomybės, rasės, amžiaus, tautinės kilmės ar negalios; f) pateikti melagingą ar klaidinančią informaciją; (g) įkelti ar perduoti virusus ar bet kokio kito tipo kenkėjišką kodą, kuris bus naudojamas arba gali būti naudojamas bet kokiu būdu, kuris turės įtakos Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto funkcionalumui ar veikimui; h) rinkti ar sekti kitų asmeninę informaciją; i) šlamštas, sukčiavimas, farmacija, dingstis, voras, nuskaitymas ar kasymas; j) bet kokiais nešvankiais ar amoraliais tikslais; arba (k) trukdyti ar apeiti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto saugos funkcijas. Mes pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsi paslauga ar bet kuria susijusia svetaine už bet kokio draudžiamo naudojimo pažeidimą.

13 SKIRSNIS - GARANTIJŲ ATSAKOMYBĖ; ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
Mes negarantuojame, neatstovaujame ir negarantuojame, kad naudositės mūsų paslauga nenutrūkstamai, laiku, saugiai ar be klaidų.
Mes negarantuojame, kad rezultatai, kuriuos galima gauti naudojant paslaugą, bus tikslūs ar patikimi.
Jūs sutinkate, kad laikas nuo laiko galime pašalinti paslaugą neribotam laikui arba bet kada atšaukti paslaugą, jums apie tai nepranešę.
Jūs aiškiai sutinkate, kad naudodamiesi paslauga ar negalėdami ja naudotis esate atsakinga tik jūs. Paslauga ir visi produktai ir paslaugos, pristatyti jums per paslaugą, yra (išskyrus tuos atvejus, kai tai aiškiai nurodėme mes) yra teikiami „tokie, kokie yra“ ir „kaip galima“ jūsų naudojimui, nepateikiant jokių aiškių ar kitokių garantijų ar sąlygų. numanomos, įskaitant visas numanomas garantijas ar sąlygas, susijusias su perkamumu, prekybine kokybe, tinkamumu konkrečiam tikslui, patvarumu, nuosavybės teise ir pažeidimu.
„Deco Lumina“, mūsų direktoriai, pareigūnai, darbuotojai, dukterinės įmonės, agentai, rangovai, stažuotojai, tiekėjai, paslaugų teikėjai ar licencijos išdavėjai jokiu būdu nėra atsakingi už žalą, nuostolius, pretenzijas ar bet kokius tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, bet kokio pobūdžio baudžiamoji, specialioji arba pasekminė žala, įskaitant, be apribojimų, prarastą pelną, prarastas pajamas, prarastas santaupas, duomenų praradimą, pakeitimo išlaidas ar bet kokią panašią žalą, pagrįstą sutartimi, deliktu (įskaitant aplaidumą), griežta atsakomybe ar kitaip - dėl to, kad naudojatės bet kuria paslauga ar bet kokiais produktais, įsigytais naudojantis paslauga, arba dėl bet kokių kitų pretenzijų, susijusių su jūsų ar paslaugos naudojimu, įskaitant bet kokias klaidas ar praleidimus, susijusius su bet koks turinys ar bet kokio pobūdžio nuostoliai ar žala, patirta dėl naudojimosi paslauga ar bet kokio turinio (ar produkto), paskelbto, perduoto ar kitaip paskelbto per paslaugą, net jei jiems buvo pranešta apie jų galimybę. Kadangi kai kurios valstijos ar jurisdikcijos neleidžia atmesti ar apriboti atsakomybės už padarinius ar atsitiktinius nuostolius, tokiose valstybėse ar jurisdikcijose mūsų atsakomybė bus apribota maksimaliu įstatymų leidžiamu mastu.

14 SKIRSNIS. APSAUGOS ATLIKIMAS
Jūs sutinkate atlyginti žalą, apginti ir laikyti nekenksmingą „Deco Lumina“ ir mūsų patronuojančią įmonę, dukterines įmones, dukterines įmones, partnerius, pareigūnus, direktorius, agentus, rangovai, licencijos išdavėjai, paslaugų teikėjai, subrangovai, tiekėjai, stažuotojai ir darbuotojai, nekenksmingi dėl bet kokių trečiųjų šalių pretenzijų ar reikalavimų, įskaitant pagrįstus advokatų atlyginimus, dėl to, kad pažeidėte šias paslaugų teikimo sąlygas ar dokumentus į juos įtraukiama nuoroda, jūsų įstatymų ar trečiųjų šalių teisių pažeidimas.

15 SKIRSNIS. PASTABA
Jei kuri nors šių Paslaugų teikimo sąlygų nuostata nustatoma kaip neteisėta, negaliojanti ar nevykdoma, vis dėlto tokia nuostata turi būti vykdoma. kiek leidžiama pagal galiojančius įstatymus, o neįvykdoma dalis laikoma atskirta nuo šių paslaugų teikimo sąlygų, toks nustatymas neturi įtakos kitų likusių nuostatų galiojimui ir vykdytinumui.

16 SKIRSNIS - NUTRAUKIMAS
Šalių įsipareigojimai ir įsipareigojimai, prisiimti iki sutarties nutraukimo datos, lieka galioti ir nutraukus šią sutartį visais tikslais.
Šios paslaugų teikimo sąlygos galioja tol, kol jų nenutrauksite jūs arba mes. Galite bet kada nutraukti šias paslaugų teikimo sąlygas pranešdami mums, kad nebenorite naudotis mūsų paslaugomis, arba kai nustojate naudotis mūsų svetaine.
Jei vieninteliu sprendimu jums nepavyks arba įtariame, kad nesugebėjote, laikytis bet kurio šių paslaugų teikimo sąlygų termino ar nuostatos, mes taip pat galime bet kada nutraukti šią sutartį be įspėjimo ir jūs būsite atsakingi už visos sumos, mokėtinos iki nutraukimo datos; ir (arba) atitinkamai gali neleisti jums naudotis mūsų paslaugomis (ar bet kuria jų dalimi).

17 SKIRSNIS - VISAS SUSITARIMAS
Tai, kad mes nesinaudojame ar nevykdome jokių teisių ar šių paslaugų sąlygų nuostatų, nereiškia, kad atsisakoma tokios teisės ar nuostatų.
Šios paslaugų teikimo sąlygos ir bet kokia politika ar veikimo taisyklės, kurias mes paskelbėme šioje svetainėje arba susijusios su paslauga, sudaro visą jūsų ir mūsų susitarimą ir supratimą bei reglamentuoja jūsų naudojimąsi paslauga, pakeičiant bet kokias ankstesnes ar vienalaikes sutartis , jūsų ir mūsų pranešimai ir žodiniai ar rašytiniai pasiūlymai (įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias ankstesnes paslaugų teikimo sąlygų versijas).
Jokie neaiškumai aiškinant šias paslaugų teikimo sąlygas neturi būti aiškinami rengiančiajai šaliai.

18 SKIRSNIS - TAIKOMA TEISĖ
Šios paslaugų teikimo sąlygos ir visos atskiros sutartys, pagal kurias teikiame jums paslaugas, bus reguliuojamos ir aiškinamos pagal Lietuvos įstatymus. .

19 SKIRSNIS - PASLAUGOS TERMINŲ PAKEITIMAI
Šiame puslapyje galite bet kuriuo metu peržiūrėti naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją.
Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra atnaujinti, pakeisti ar pakeisti bet kurią šių paslaugų sąlygų dalį, paskelbdami atnaujinimus ir pakeitimus savo svetainėje. Jūsų pareiga yra periodiškai tikrinti mūsų svetainę, ar nėra pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimasis mūsų svetaine ar paslauga ar prieiga prie jų, paskelbus bet kokius šių paslaugų sąlygų pakeitimus, reiškia šių pakeitimų priėmimą.

20 SKIRSNIS. KONTAKTINĖ INFORMACIJA
Klausimai apie paslaugų teikimo sąlygas turėtų būti atsiųsti mums adresu info@decolumina.com.